Stichting Begraafplaatsen Appelscha

 

Tarieven 2024 (Bedragen in €)  

Stichting Begraafplaatsen Appelscha

 

 GRAF

 

Huur/uitgifte grafrecht, voor periode van 30 jaar 

+ aandeel onderhoud begraafplaats voor periode van 30 jaar

650

 1.550

Grafdelven, controle, nazorg bij volwassene

650

Grafdelven, controle, nazorg t/m 12 jaar

500

Grafdelven voor eeuwigdurend graf, controle, nazorg, onderhoud begraafplaats voor periode van 30 jaar

1.300

Grafdelven, schudden, hergebruik graf, onderhoud begraafplaats  voor periode van 30 jaar

1.625

Asbus/urn plaatsen in of op een bestaand graf

1.300

Vergunning kelder

6.500

Extra kosten voor plaatsing kelder

kostprijs

Plaatsing of herplaatsingskosten grafmonument bij eeuwig durende graven:

voor volwassen

voor kinderen

 

450

225

  

Reserveren graf per jaar

Eenmalige administratiekosten voor reservering

25

50

 URNENGRAF

 

Huur/uitgifte grafrecht, voor periode van 20 jaar

550

Kosten bijzetting (per asbus/urn)

300

Aandeel onderhoud begraafplaats voor een periode van 20 jaar

1.030

Plaatsing buis

220

Plaatsing urnenkelder

3.500

Asbus/urn plaatsen in of op een bestaand graf

1.300

Reserveren urnengraf per jaar

Eenmalige administratiekosten voor reservering

25

50

 URNENNIS

 

Huur/ uitgifte nis, voor periode van 20 jaar

500

Kosten bijzetting (per asbus/urn)

280

Aandeel onderhoud begraafplaats voor een periode van 20 jaar

1.030

Reserveren nis per jaar

Eenmalige administratiekosten voor reservering

50

50

 OVERIGE RECHTEN

 

Klokluiden Wester Es, Langedijke

30

Administratiekosten o.a. duplicaat grafbrief, overschrijven graven en nissen

50

Verstrooien van as op de OOSTERSEHOF

95

Verlenging grafrust voor periode van 10 jaar

1.200

Verlenging urnengraf/urnennis voor periode van 10 jaar

850

Voor het lichten van een lijk

kostprijs

Voor het na lichting weer begraven van een lijk

kostprijs

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende

kostprijs

Voor het lichten van een asbus of urn

230

Terugplaatsen asbus/urn

230

Onderhoud graven en gedenktekens op aanvraag bij beheerder telnr. 0629188761

 Tarieven Natuurbegraafplaats Terwisscha

Enkel graf eeuwigdurend 3.500
Begraaftarief 700
Urn graf (maximaal 2 urnen) 1.500
Begraaftarief urn of asbegraving 450

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 28 november 2023

J. Bouma, voorzitter
W. Winters-Vos, secretaris