Tarieven 2022

Stichting Begraafplaatsen Appelscha

 

Tarieven 2022 (Bedragen in €)  

Stichting Begraafplaatsen Appelscha

 

 

GRAF

 

Huur/uitgifte grafrecht, voor periode van 30 jaar

600

Grafdelven, controle, nazorg bij volwassene

600

Grafdelven, controle, nazorg t/m 12 jaar

450

Grafdelven voor eeuwigdurend graf, controle, nazorg, onderhoud begraafplaats voor periode van 30 jaar

1100

Grafdelven, schudden, hergebruik graf, onderhoud begraafplaats  voor periode van 30 jaar

1425

Aandeel onderhoud begraafplaats voor periode van 30 jaar

1.500

Asbus/urn plaatsen in of op een bestaand graf

1300

Vergunning kelder

6.500

Extra kosten voor plaatsing kelder

kostprijs

Plaatsing of herplaatsingskosten grafmonument bij eeuwig durende graven:

 

voor volwassenen
voor kinderen

450
225

Reserveren graf per jaar

Eenmalige administratiekosten voor reservering

25

50

 

URNENGRAF

 

Huur/uitgifte grafrecht, voor periode van 20 jaar

500

Kosten bijzetting (per asbus/urn)

280

Aandeel onderhoud begraafplaats voor een periode van 20 jaar

1.000

Plaatsing pvc buis

220

Plaatsing urnenkelder

3.500

Asbus/urn plaatsen in of op een bestaand graf

1.300

Reserveren urnengraf per jaar

Eenmalige administratiekosten voor reservering

25

50

 

URNENNIS

 

Huur/ uitgifte nis, voor periode van 20 jaar

500

Kosten bijzetting (per asbus/urn)

280

Aandeel onderhoud begraafplaats voor een periode van 20 jaar

1.000

Reserveren nis per jaar

Eenmalige administratiekosten voor reservering

50

50

 

OVERIGE RECHTEN

 

Klokluiden Wester Es, Langedijke

30

Administratiekosten o.a. duplicaat grafbrief, overschrijven graven en nissen

50

Verstrooien van as op de OOSTERSEHOF

80

Verlenging grafrust voor periode van 10 jaar

1.450

Verlenging urnengraf/urnennis voor periode van 10 jaar

850

Voor het lichten van een lijk

kostprijs

Voor het na lichting weer begraven van een lijk

kostprijs

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende

kostprijs

Voor het lichten van een asbus of urn

230

Terugplaatsen asbus/urn

230

Overgeschreven graven worden opnieuw uitgegeven voor 30 jaar

 

Onderhoud graven en gedenktekens op aanvraag bij beheerder telnr. 0629188761

 

Tarieven Natuurbegraafplaats Terwisscha

Graf 1 persoon eeuwig durend 3.500
Begraaftarief 600
Urn graf (maximaal 2 urnen) 1.500
Begraaftarief urn of asbegraving 400

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 oktober 2021

J. Bouma, voorzitter
W. Winters-Vos, secretaris