ADRESSEN GEZOCHT! 

Jaarlijks moeten er adressen gezocht worden van rechthebbenden/nabestaanden van graven waarvan de grafrechten aflopen. Het zou ons enorm helpen als u adreswijzigingen aan ons doorgeeft, zodat we u kunnen benaderen als de grafrechten aflopen.

Voor het jaar 2025 verlopen van onderstaande graven de grafrechten en zijn de adressen onbekend:

Op begraafplaats OOSTERSEHOF:

GRAFCODE(S) OVERLEDENE(N) GEBOORTEJAAR OVERLEDEN IN
O3RG17 Annigje Prins 1915 1995
O3RG18 en O3RG19 Sjoerd Sloot /Grietje Jongsma 1929/1922 2002/1995
O3RA32 en O3RA33

Cornelis de Groot /

Ella Nora v.d. Pijl

1918/1920 2007/1994

Bent u nabestaande of familie van de overledene van bovenstaande graven, wilt u dan contact opnemen met de Stichting Begraafplaatsen Appelscha, daarbij kunt u aangeven of u het graf in stand wilt houden. Voor het in stand houden van het graf moeten grafrechten betaald worden. Als er geen nabestaanden worden gevonden of u wilt het graf niet in stand houden dan wordt het monument verwijdert als de periode van het grafrecht afloopt.