Natuurbegraafplaats

Aan de rand van het nationaal park Drents-Friese Wold, nabij de begraafplaats Terwisscha aan de Kloosterweg 11, vindt u de natuurbegraafplaats. In de beslotenheid van de natuur kan een overledene eeuwigdurende rust vinden, de graven worden niet geruimd.

Na verloop van tijd gaat een graf op in zijn omgeving.
Zodra het terrein volledig is bezet, wordt het zo min mogelijk verstoord en krijgt de natuur kans zich te herstellen.

U kunt een enkel graf of urnengraf kopen. In een urnengraf mogen maximaal 2 urnen of asbussen begraven worden.

Om de natuur zo weinig mogelijk te belasten moet de kist of urn van biologisch afbreekbaar materiaal zijn.

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.

Voor tarieven en reglement natuurbegraafplaats zie elders deze website.