Oostersehof

\De begraafplaats OOSTERSEHOF is gelegen aan de Oosterse Es 4 te Appelscha
Op deze begraafplaats zijn de volgende mogelijkheden:

Eigen graf:

-U wordt rechthebbende van een eigen graf voor 30 jaar, daarna kan verlenging plaats
vinden voor telkens een periode van 10 jaar
- Eigen graven worden in volgorde van ligging uitgegeven
- In een eigen graf kan 1 overledene worden begraven
- Voor de aankleding van het graf en het plaatsen van een gedenkteken zijn voorschriften,
zie hiervoor het reglement in de bibliotheek op deze website.

Urnengraf:

De urnengraven worden in volgorde van ligging uitgegeven voor een periode van minimaal 20 jaar, daarna kan verlenging plaatsvinden voor telkens een periode van 10 jaar. Er mogen maximaal twee asbussen of urnen worden bijgezet. Op een urnengraf kan met inachtneming van de voorschriften een gedenkteken worden geplaatst

Urnenmuur: In de urnenmuur kunnen asbussen/urnen in een nis geplaatst worden. De nissen worden uitgegeven voor een minimale periode van 20 jaar, daarna kan verlenging plaatsvinden voor telkens een periode van 10 jaar.
In een urnennis mogen maximaal twee asbussen of urnen worden bijgezet. De nis wordt gesloten met een sluitplaat waarop een tekst kan worden aangebracht.

Strooiveld:

Op de begraafplaats OOSTERSEHOF is een speciaal veld waar as kan worden verstrooid.
Op een paal bij het strooiveld kan een gedenkplaatje geplaatst worden door de beheerder.

Openstelling:

De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Op de begraafplaats is het toegestaan honden aangelijnd mee te nemen. Kinderen onder de 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene de begraafplaatsen betreden.

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.

Voor tarieven en algemeen reglement zie elders deze website.